تعرفه ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید پکیج های سلر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:
برنز

دسترسی ثبت قیمت برای 500 محصول

پنل مدیریتی کاربر محور جهت ثبت و بروزرسانی قیمتها

مدیریت کاربران با امکان تعریف سطوح دسترسی

پشتیبانی فنی در مدت زمان قرارداد

13,500,000 ريال

نقره

دسترسی ثبت قیمت برای 700 محصول

پنل مدیریتی کاربر محور جهت ثبت و بروزرسانی قیمتها

مدیریت کاربران با امکان تعریف سطوح دسترسی

پشتیبانی فنی در مدت زمان قرارداد

14,500,000 ريال

طلا

دسترسی ثبت قیمت برای 1000 محصول

پنل مدیریتی کاربر محور جهت ثبت و بروزرسانی قیمتها

مدیریت کاربران با امکان تعریف سطوح دسترسی

مرکز پیام شامل ارسال و دریافت پیام بین صاحبان سایت و اعضا

پشتیبانی فنی در مدت زمان قرارداد

15,000,000 ريال

الماس

دسترسی ثبت قیمت برای 2000 محصول

پنل مدیریتی کاربر محور جهت ثبت و بروزرسانی قیمتها

مدیریت کاربران با امکان تعریف سطوح دسترسی

مرکز پیام شامل ارسال و دریافت پیام بین صاحبان سایت و اعضا

پشتیبانی فنی در مدت زمان قرارداد

17,000,000 ريال

دریافت خبرنامه