تعرفه ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید پکیج های سلر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:
برنز
دسترسی ثبت قیمت برای 500 محصول
پنل مدیریتی کاربر محور جهت ثبت و بروزرسانی قیمتها
مدیریت کاربران با امکان تعریف سطوح دسترسی
پشتیبانی فنی در مدت زمان قرارداد
13,500,000 ريال
نقره
دسترسی ثبت قیمت برای 700 محصول
پنل مدیریتی کاربر محور جهت ثبت و بروزرسانی قیمتها
مدیریت کاربران با امکان تعریف سطوح دسترسی
پشتیبانی فنی در مدت زمان قرارداد
14,500,000 ريال
طلا
دسترسی ثبت قیمت برای 1000 محصول
پنل مدیریتی کاربر محور جهت ثبت و بروزرسانی قیمتها
مدیریت کاربران با امکان تعریف سطوح دسترسی
مرکز پیام شامل ارسال و دریافت پیام بین صاحبان سایت و اعضا
پشتیبانی فنی در مدت زمان قرارداد
15,000,000 ريال
الماس
دسترسی ثبت قیمت برای 2000 محصول
پنل مدیریتی کاربر محور جهت ثبت و بروزرسانی قیمتها
مدیریت کاربران با امکان تعریف سطوح دسترسی
مرکز پیام شامل ارسال و دریافت پیام بین صاحبان سایت و اعضا
پشتیبانی فنی در مدت زمان قرارداد
17,000,000 ريال
دریافت خبرنامه